ביטוחי דירות מוזליםתעריף זול במיוחד

ביטול השתתפות עצמית -למעט בפרק רעידת אדמה, למבנה ולתכולה

 הטבה מיוחדת שרבב פרטי, ולא אנשי מקצוע מטעם חברות הביטוח

כיסוי כה"ס תכשיטים עד 20% מסכום ביטוח התכולה בחינם!!!

תנאים מיוחדים, והקלות בדרישות המיגון –מיוחד לחברי ועד עובדי שילה